ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์