ที่ตั้ง 83 หมู่ 3 บ้านตาเก็ม ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-4466-6422

หน้าหลัก

บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง/บุคลาการ
พื้นที่รับผิดชอบ
แปลงพันธุ์พืชฯ
อาคาร สถานที่
การบริการฯ
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ
แผนพัฒนาการเกษตรศูนย์ฯ ระยะ 5ปี/60

ความรู้ทางการเกษตร

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การผลิตอ้อยปลอดโรค
การปลูกพริก
การขยายพันธุ์ไผ่(ตอน)
การขยายพันธุ์กล้วย(ผ่าหน่อ)
ระบบน้ำทางการเกษตร
วิธีเพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
ดาวน์โหลด

ติดต่อออนไลน์

facebook
line2

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
ปราสาทหินเมืองต่ำ
วัดเขาอังคาร
อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
วนอุทยานฯเขากระโดง
สนามกีฬา ไอ-โมบาย
สนามแข่งรถช้าง
เขื่อนลำนางรอง

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชม(เริ่มนับ 08/05/60) 

 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศ

5 ต.ค.61 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืชประกอบ ด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 18 รายการ และการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง...

ดาวน์โหลด
เอกสาร

24 ส.ค.61 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 136 รายการ โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช จัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์ สำหรับการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
เอกสาร

23 ส.ค.61

ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ประกอบด้วยการปรับปรุง สิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 18 รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
เอกสาร
17 ส.ค.61
ประกาศ ร่างประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 18 รายการ และการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด เอกสาร
17 ส.ค.61
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์)โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น
จำนวน 18 รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ
ดาวน์โหลด
รายละเอียด
09 ส.ค.61 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุ การเกษตร จำนวน 136 รายการ โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช จัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์สำหรับการขยายพืชพันธุ์ดี ดาวน์โหลด
รายละเอียด
26 มิ.ย.61 แผนการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์) โครงการศูนย์ ขยายพันธุ์พืชประกอบด้วย ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นจำนวน 18 รายการและปรับปรุง ดาวน์โหลด
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

13 ธ.ค. 61

วันที่ 13 ธันวาคม 2561  นายวิชัย   ตู้แก้ว  ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช และคณะเจ้าหน้าที่จาก กองขยายพันธุ์พืช ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562  ณ  ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ข่าว PDF
6 ธ.ค. 61 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ศขพ. 5 จ.บุรีรัมย์ ได้สนับสนุนต้นกล้าพืชผัก ให้แก่ผู้ร่วมงานตามโครงการ “เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีเกี่ยววันพ่อ? ประจำปี? 2561 ในวันที่ 7 ธ.ค. 2561 ณ บริเวณแปลงนาสาธิต ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ข่าว PDF
5 ธ.ค.61 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่ศขพ. 5 จ.บุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ  พุทธศักราช 2561 ณ อาคารหอ ประชุมที่ว่าการอำเภอชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ข่าว PDF
22 พ.ย. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยบริการ  “โครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุขฯ  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (พอ.สว.)  ณ  หมู่ 7  ตำบลทองหลาง   อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์   จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมให้บริการพืชผักจำนวน 1000 ต้น แก่ผู้ร่วมงาน ข่าว PDF
22 พ.ย. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดกิจกรรมตามโครงการวันรักษ์ต้นไม้ ประจำปี แห่งชาติ พุทธศักราช 2561  ที่แปลงรวมพืชสมุนไพร ด้านหน้าอาคารฝึกอบรม ศูนย์ฯ ข่าว PDF
25 ต.ค. 61
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ร่วมออกหน่วยบริการใน “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ”(พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง บ้านโคกไม้แดง ต.หูทำนบ  อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ข่าว PDF
19 ก.ย. 61
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ร่วมออกหน่วยบริการใน “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ”(พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านหนองดุม บ้านหนองดุม ต.เมืองแก  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ข่าว PDF
10-12 ก.ย. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 12 หลักสูตร“การผลิตไผ่เศรษฐกิจ”(ศขพ.5-อ.ชำนิ) ข่าว PDF
3-5 ก.ย. 61
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 11 หลักสูตร“การปลูกกล้วยเพื่อการค้า”(ศขพ.5-อ.ชำนิ) ข่าว PDF

30 ส.ค. ถึง
1 ก.ย. 61

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 10 หลักสูตร“การขยายพันธุ์พืชเพื่อการค้า”(อ.ชำนิ) ข่าว PDF
27-29 ส.ค.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 9 หลักสูตร“การปลูกกล้วยเพื่อการค้า”(อ.แก้งสนามนาง) ข่าว PDF
23 ส.ค. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ร่วมออกหน่วยบริการใน “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ”(พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านมะมัง บ้านเสม็ด หมู่ 2 ต.ป่าชัน  อ.พลับพลาชัย จ.หวัดบุรีรัมย์ ข่าว PDF
20-22 ส.ค. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 8 หลักสูตร“การปลูกกล้วยเพื่อการค้า”(อ.ประทาย) ข่าว PDF
14-16 ส.ค.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 7 หลักสูตร“การปลูกกล้วยเพื่อการค้า”(อ.โนนสูง) ข่าว PDF
6-8 ส.ค.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง รัฐ รุ่นที่ 6 หลักสูตร“การปลูกกล้วยเพื่อการค้า”(อ.พระทองคำ) ข่าว PDF
3 ส.ค. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมออกหน่วยบริการทางการ เกษตรใน "โครงการคลินิค เกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร” ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ข่าว PDF วีดีทัศน
30 ก.ค.61
ถึง 1 ส.ค.61
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง รัฐ รุ่นที่ 5 หลักสูตร“การปลูกกล้วยเพื่อการค้า”(อ.ขามสะแกแสง) ข่าว PDF
27 ก.ค.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ให้การสนับสนุนพันธุ์พืชผัก จำนวน 1,750 ต้น "โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร” ณ  ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ข่าว PDF
23-25 ก.ค.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง รัฐ รุ่นที่ 4 หลักสูตร“การขยายพันธุ์พืชเพื่อการค้า”(อ.เมืองจันทร์) ข่าว PDF วีดีทัศน
19 ก.ค.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมออกหน่วยบริการใน “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ” (พอ.สว.) ณ ร.ร นิคมสร้างตนเอง 5 บ้านสายโท 8 กลาง ต.จันทบเพชร  อ.บ้านกรวด  จ.หวัดบุรีรัมย์ ข่าว PDF วีดีทัศน์
16-18 ก.ค.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ แห่งรัฐ รุ่นที่ 3 หลักสูตร“การผลิตไผ่เศรษฐกิจ”(อ.ราษีไศล) ข่าว PDF วีดีทัศน์
9-11 ก.ค.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ แห่งรัฐ รุ่นที่ 2 หลักสูตร“การผลิตไผ่เศรษฐกิจ”(อ.กันทรารมย์) ข่าว PDF
2-4 ก.ค.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ แห่งรัฐ รุ่นที่ 1 หลักสูตร“การผลิตไผ่เศรษฐกิจ”(จ.อุบลราชธานี) ข่าว PDF
8 มิ.ย. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์   ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้   ปรับปรุงภูมิทัศน์   ตามแนวถนน  ภายในศูนย์ฯ ข่าว PDF
8 มิ.ย. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์    ร่วมจัดนิทรรศการงาน เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  (Field days)  ณ  ศพก.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมแจกจ่ายพันธุ์พืชผัก ข่าว PDF
7 มิ.ย. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยบริการ “โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่”  ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ปะเคียบ  ตำบลปะเคียบ   อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ข่าว PDF
23 พ.ค. 61 ศูนย์ฯ ร่วมออกหน่วยบริการ  โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน ม.1 ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ข่าว PDF
17 พ.ค. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  ออกหน่วยบริการฯ งาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ปี 2561 (Frield Day)  ณ  ศพก. อ.นางรอง ต.หนองโบสถ์   อ.นางรอง   จ.บุรีรัมย์ ข่าว PDF
16 พ.ค. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  นายธนุต  ดีอินทร์   ผอ.ศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศกัมพูชา นำโดย ท่านเกษตรจังหวัดกำปงจาม ข่าว PDF
24 เม.ย. 61 ศขพ.ที่ 5บุรีรัมย์ โดย นายธนุต ดีอินทร์ ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมออกบริการพันธุ์พืช จำนวน 500 ชุด (2000ต้น) ในโครงการ คลินิกเกษตรฯ ณ ร.ร.บ้านโพนสูง ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ข่าว PDF
19 เม.ย. 61 ศขพ.ที่ 5 จ.บุรีรัมย์ ได้ร่วมออกหน่วยบริการฯ งานโครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข (พอ.สว.) พร้อมให้ บริการพันธุ์พืช จำนวน 200 ชุด  ณ  ร.ร.บ้านสำราญ  ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ข่าว PDF
ประกาศ / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง...>>>