ที่ตั้ง 83 หมู่ 3 บ้านตาเก็ม ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-4466-6422

หน้าหลัก

บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง/บุคลาการ
พื้นที่รับผิดชอบ
แปลงพันธุ์พืชฯ
อาคาร สถานที่
การบริการฯ
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ
แผนพัฒนาการเกษตรศูนย์ฯ ระยะ 5ปี/60

ความรู้ทางการเกษตร

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การผลิตอ้อยปลอดโรค
การปลูกพริก
การขยายพันธุ์ไผ่(ตอน)
การขยายพันธุ์กล้วย(ผ่าหน่อ)
ระบบน้ำทางการเกษตร
วิธีเพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
ดาวน์โหลด

ติดต่อออนไลน์

facebook
line2

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
ปราสาทหินเมืองต่ำ
วัดเขาอังคาร
อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
วนอุทยานฯเขากระโดง
สนามกีฬา ไอ-โมบาย
สนามแข่งรถช้าง
เขื่อนลำนางรอง

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชม(เริ่มนับ 08/05/60) 

 

วีดีทัศน์แนะนำ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์

2 ก.พ.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมเปลี่ยนสถานที่เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เต็มรูปแบบและครบวงจร “โฮมสเตย์ แปลงพืชแม่พันธุ์ขยาย โรงเรือนผลิตพันธุ์พืช เส้นทางจักรยาน.  ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
26 ม.ค.61 ศูนย์ส่งเสริมละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยบริการ “โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่” ไตรมาสที่1 ประจำปี 2561ณ หอประชุมอำเภอห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
18 ม.ค.61 ศูนย์ฯ ร่วมออกหน่วยบริการ  โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ณ   ตำบลละลวด  อำเภอชำนิ   จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
4 ม.ค. 61 ศูนย์ฯได้ออกหน่วยร่วมกิจกรรม "โครงการตลาดประชารัฐ" ตลาด แห่งทางเลือก ตลาดของประชาชน ณ บริเวณหน้า ที่ว่าการอำเภอ ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
25 ธ.ค. 60 ศูนย์ฯ ได้จัด "สนุก สุขใจ กับ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร" เรียนรู้ เทคนิคใหม่ๆ ทางการเกษตรพร้อมให้เลือกซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ได้ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 60 ถึง 7 ม.ค. 61 ณ ศูนย์ฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
25-27 ธ.ค. 60 ศูนย์ฯ ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการฯ ปี 2561หลักสูตร การ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 6 ณ  อาคารฝึกอบรมฯ ศูนย์ฯ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
22 ธ.ค. 60 ศูนย์ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดการฝึกอบรมฯ ปี2561 หลักสูตรการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร แก่เกษตรกรผู้นำและ เครือข่าย  รุ่นที่ 5 ณ บ้านสวนฟรุตการ์เด้น  บ.ห้วยมะไฟ  ต.เมืองแฝก  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
19 ธ.ค. 60 ศูนย์ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดการฝึกอบรมด้านการเกษตรสมาชิก เครือข่ายศพก. กันทรลักษ์ ตามโครงการฯ ปี2561 รุ่นที่ 4
บ.ชำโพธิ์ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
18 ธ.ค. 60 ศูนย์ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดการฝึกอบรมด้านการเกษตร สมาชิก เครือข่าย  ศพก. ศรีรัตนะและแปลงใหญ่ ตามโครงการฯ  ปี2561   รุ่นที่ 3 บ.สะพุง ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ภาพข่าว JPG ่าว PDF
14 ธ.ค. 60 ศูนย์ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดการฝึกอบรมด้านการเกษตรสมาชิก เครือข่าย  ศพก. ศรีณรงค์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร  ปี2561   รุ่นที่ 2 บ.ตรวจ ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
13 ธ.ค. 60 ศูนย์ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดการฝึกอบรมด้านการเกษตร สมาชิก เครือข่ายศพก. กาบเชิงตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการ เกษตร ปี2561   รุ่นที่ 1 บ.ตะเคียน ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
28 พ.ย. 60 ศูนย์ฯ ร่วมออกหน่วยบริการ  โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1   ตำบลหนองปล่อง   อำเภอชำนิ   จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
11 ก.ย. 60 นายธนุต  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดส่งแตนเบียนบราคอน  กำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน 62 ถ้วย ประมาณ 7,500 ตัว  (ครั้งที่ 4) ให้สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
11 ก.ย. 60 เดือนสิงหาคม 2560 ศูนย์ฯ โดยนายธนุต ดีอินทร์ ได้ผลิตต้นพันธุ์ ดาวเรือง สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ กว่าสองแสนต้น ทั้งใน จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่ใช้งบประมาณ ของทางราชการ. ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
30 ส.ค. 60 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดส่งต้นพันธุ์ดาวเรือง บรรจุถาด จำนวน 100,000 ต้น มอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
25 ส.ค.60 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยบริการ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ (พอ.สว.) ณ โรงเรียนชุมชน บ้านดอนมนต์ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ แจกจ่ายพืชผัก จำนวน 300 ชุด ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
24 ส.ค.60

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ จัดส่งแตนเบียนบราคอน กำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน 5,000 ตัว ผ่าน สนง.เกษตรอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อกำจัดฯให้เกษตรกรต่อไป(ครั้งที่ 3) ภาพข่าว JPG ข่าว PDF

 

ประกาศ / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง...>>>