ที่ตั้ง 83 หมู่ 3 บ้านตาเก็ม ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-4466-6422

หน้าหลัก

บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง/บุคลาการ
พื้นที่รับผิดชอบ
แปลงพันธุ์พืชฯ
อาคาร สถานที่
การบริการฯ
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ
แผนพัฒนาการเกษตรศูนย์ฯ ระยะ 5ปี/60

ความรู้ทางการเกษตร

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การผลิตอ้อยปลอดโรค
การปลูกพริก
การขยายพันธุ์ไผ่(ตอน)
การขยายพันธุ์กล้วย(ผ่าหน่อ)
ระบบน้ำทางการเกษตร
วิธีเพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
ดาวน์โหลด

ติดต่อออนไลน์

facebook
line2

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
ปราสาทหินเมืองต่ำ
วัดเขาอังคาร
อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
วนอุทยานฯเขากระโดง
สนามกีฬา ไอ-โมบาย
สนามแข่งรถช้าง
เขื่อนลำนางรอง

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชม(เริ่มนับ 08/05/60) 

 

วีดีทัศน์แนะนำ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศ / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

24 พ.ย. 60

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมออกหน่วยบริการ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (พอ.สว.) ณ ร.ร.บ้านโกรกแก้ว ตำบลโกรกแก้ว  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าว JPG ข่าว PDF
22 พ.ย. 60 นายธนุต อินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมรับฟังเพื่อสร้างการรับรู้และ ติดตามงานตามนโยบายสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ข่าว JPG ข่าว PDF
19 พ.ย. 60 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการฯ สู่บทบาทการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร.ณ โรงแรมเอบีน่า กรุงเทพฯ ข่าว JPG ข่าว PDF
13 พ.ย. 60 นายธนุต  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ไป สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ การเกษตร ปี 2561 ณ ห้องประชุม สนง. สสข.ที่ 7 จ. นครราชสีมา. ข่าว JPG ข่าว PDF
3 พ.ย. 60 นายธนุต  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ  ได้ไปร่วมต้อนรับ  นายวิบูลย์  ไชยวรรณ   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร ที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา. ข่าว JPG ข่าว PDF
25 ก.ย.60 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออก หน่วยบริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ (พอ.สว.) บ้านโศกกะฐิน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ แจกจ่าย ต้นกล้าดาวเรือง จำนวน 3000 ต้น ภาพข่าว JGP ข่าว PDF
22 ก.ย. 60 นายธนุต  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดส่งแตนเบียนบราคอน  กำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน 33 ถ้วย ประมาณ 3,300 ตัว  (ครั้งที่ 5) ให้สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
20 ก.ย. 60 ศูนย์ฯ ได้จัดนักวิชาการอบรมเกษตรกร โครงการ อบรมการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรพืชเศรษฐกิจ "ไผ่" ภายใต้โครงการและ พัฒนาวัตกรรมภาคการเกษตร ณ อาคารฝึกอบรมฯ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
11 ก.ย. 60 นายธนุต  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดส่งแตนเบียนบราคอน  กำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน 62 ถ้วย ประมาณ 7,500 ตัว  (ครั้งที่ 4) ให้สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
11 ก.ย. 60 เดือนสิงหาคม 2560 ศูนย์ฯ โดยนายธนุต ดีอินทร์ ได้ผลิตต้นพันธุ์ ดาวเรือง สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ กว่าสองแสนต้น ทั้งใน จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่ใช้งบประมาณ ของทางราชการ. ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
30 ส.ค. 60 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดส่งต้นพันธุ์ดาวเรือง บรรจุถาด จำนวน 100,000 ต้น มอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
25 ส.ค.60 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยบริการ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ (พอ.สว.) ณ โรงเรียนชุมชน บ้านดอนมนต์ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ แจกจ่ายพืชผัก จำนวน 300 ชุด ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
24 ส.ค.60 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ จัดส่งแตนเบียนบราคอน กำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน 5,000 ตัว ผ่าน สนง.เกษตรอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อกำจัดฯให้เกษตรกรต่อไป(ครั้งที่ 3) ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
1 ส.ค. 60 ประชุม/ฝึกอบรมวิทยากรระดับอำเภอ ด้านการปลูกดาวเรือง ที่อาคารฝึกอบรมฯ โดยนายนวนิตย์ พลเคน เป็นประธาน มีนายธนุต ดีอินทร์ ผอ.ศูนย์ฯให้การต้อนรับ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
27 ก.ค.60 ศูนย์ฯร่วมออกหน่วยโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
20 ก.ค.60 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงาน พอ.สว. และ คลินิกเคลื่อนที่ ณ บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสนับสนุนปัจจัยต้นแบบ(พืชผัก) จำนวน 200 ชุด ข่าว JPG

ข่าว PDF

18 ก.ค.60

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงาน พอ.สว. และ จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พร้อมสนับสนุนปัจจัยต้นแบบ(พืชผัก) จำนวน 300 ชุด ข่าว JPG ข่าว PDF
ประกาศ / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง...>>>