ที่ตั้ง 83 หมู่ 3 บ้านตาเก็ม ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-4466-6422

หน้าหลัก

บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง/บุคลาการ
พื้นที่รับผิดชอบ
แปลงพันธุ์พืชฯ
อาคาร สถานที่
การบริการฯ
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ
ติดต่อเรา
แผนพัฒนาการเกษตรศูนย์ฯ ระยะ 5ปี/60

ความรู้ทางการเกษตร

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การผลิตอ้อยปลอดโรค
การปลูกพริก
การขยายพันธุ์ไผ่(ตอน)
การขยายพันธุ์กล้วย(ผ่าหน่อ)
ระบบน้ำทางการเกษตร
วิธีเพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
ดาวน์โหลด

ติดต่อออนไลน์

facebook
line2

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

เที่ยวเมืองบุรีรัมย์กันเถอะ
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
ปราสาทหินเมืองต่ำ
วัดเขาอังคาร
อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
วนอุทยานฯเขากระโดง
สนามกีฬา ไอ-โมบาย
สนามแข่งรถช้าง
เขื่อนลำนางรอง

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชม(เริ่มนับ 08/05/60)  

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

16 ม.ค.63

นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ระดมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามนโยบาย กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดข่าว
(PDF)
27 ธ.ค.62 2562 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดจุดบริการ น้ำดื่มและ กาแฟ และจำหน่ายสินค้าเกษตร พันธุ์พืชไม้ดอกไม้ประดับ สินค้าจากกลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน มีจุดเช็คอินพร้อมมุมดอกไม้สวยๆ ไว้สำหรับถ่ายรูป ด้านหน้าศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 62 ถึง วันที่ 2 ม.ค.63 รายละเอียดข่าว
(PDF)
24 ธ.ค.62 นายธนุต   ดีอินทร์    ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพืชผักช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ได้แก่ พริก มะเขือ  กระเพรา   โหระพา แมงลัก รวมจำนวน 1,500 ต้น ที่บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1  ตำบลหนองโสน  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดข่าว
(PDF)
23 ธ.ค.62 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำพืชผักได้แก่ พริก มะเขือ จัดชุด 300 ชุด จำนวน 1,500 ต้น ร่วมบริการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ รายละเอียดข่าว
(PDF)
23 ธ.ค.62 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ศรีเนาว์รัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำพืชผักได้แก่ พริก มะเขือเปราะ มะเขือยาว จำนวน 5,000 ต้น จัดส่งสถานที่จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 จังหวัดสุรินทร์ ณ สถานที่จัดงานคลินิกเกษตรฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดข่าว
(PDF)
17 ธ.ค.62 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ศรีเนาว์รัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำพืชผัก พริก กระเพรา มะเขือ มะละกอ จำนวน 200 ชุด ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในงานการให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดข่าว
(PDF)
4 ธ.ค.62 นายธนุต   ดีอินทร์    ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้มอบหมายให้ นายปิยะพันธ์   ซุยจุมจัง   ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  นำคณะลูกเสือสำรอง  จากโรงเรียนบ้านประคอง  ตำบลเมืองยาง    จำนวน 69 คน ศึกษา  สำรวจ  จุดเรียนรู้ทางการเกษตร ตามฐานต่างๆ  ภายในศูนย์ฯ รายละเอียดข่าว
(PDF)
3 ธ.ค.62 นายธนุต   ดีอินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์    ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์   ศรีเนาว์รัตน์   ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและทีมงาน จัดส่งพันธุ์พืชผัก  ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร    เพื่อที่นำไปช่วยเหลือ เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ได้แก่  พริก 4,150 ต้น,  มะเขือ 4,450 ต้น,  กระเพา 1,400 ต้น รวมจำนวน 10,000 ต้น รายละเอียดข่าว
(PDF)
29 พ.ย.62 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ศรีเนาว์รัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและทีมงาน จัดส่งพันธุ์พืชผัก ให้สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อที่นำไปช่วยเหลือ เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ได้แก่ พริก 3,000 ต้น, มะเขือ 1,000 ต้น กระเพา 1,000 ต้น รวมพืชผักจำนวน 5,000 ต้น
รายละเอียดข่าว
(PDF)
14 พ.ย.62 นายธนุต  ดีอินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ได้จัดส่งพันธุ์พืชผักและประสานเครือข่ายช่วยเหลือ  เยียวยา  เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ได้แก่พริกจินดา จำนวน 8,000 ต้น และมะเขือเปราะ จำนวน 2,000 ต้น  รวมเป็น  10,000 ต้น    ณ   สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียดข่าว
(PDF)
5 พ.ย.62 นายธนุต  ดีอินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้นำส่ง พืชผัก ฟื้นฟู เยียวยา ดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดศรีสะเกษ   ณ   สำนักงาน เกษตรเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4,500 ต้น รายละเอียดข่าว
(PDF)
3 ต.ค.62 นายธนุต  ดีอินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้จัดส่ง พืชผัก สนับสนุนโครงการจิตอาสา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟื้นฟู ดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยน้ำท่วม   ณ   สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดข่าว
(PDF)

22 ก.ย.62 นายธนุต  ดีอินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้จัดส่ง พืชผัก สนับสนุนโครงการจิตอาสา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟื้นฟู ดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ด   ณ   สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร (พืชสวน) จำนวน 9,000 ต้น รายละเอียดข่าว
(PDF)
27 ส.ค.62 นายธนุต  ดีอินทร์  ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  ได้มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์  พงษ์ศิริศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ เป็นวิทยกร ถ่ายทอด ความรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และนายปิยะพันธ์  ซุยจุมจัง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กับนายไพฑูรย์  ศรีเนาว์รัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมและฝึกปฏิบัติ ความรู้การขยายพันธุ์พืชกล้วยโดยวิธีการผ่าหน่อและการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการติดตา การตอนกิ่ง... รายละเอียดข่าว
(PDF)
26-30 ส.ค. 62 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายธนุต  ดีอินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดอบรมโครงการ เตรียมพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)  โดยมี พลทหารจำนวน 20 นาย จากมณฑลทหารบกที่ 26  ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เข้ารับการ อบรม   ณ   ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5   จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดข่าว
(PDF)
2 ส.ค. 62 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมออกหน่วยบริการในโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดข่าว
(PDF)
30 ก.ค. 62 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมออกหน่วยบริการในโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดข่าว
(PDF)
26 ก.ค. 62 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย ดวงมั่น นำพันธุ์พืชผักส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงาน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดข่าว
(PDF)
25-26 ก.ค. 62 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ศรีเนาว์รัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืช ให้กับผู้เข้าอบรมใน โครงการเยาวชนร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าว
(PDF)

11 ก.ค. 62

นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ยืนต้น โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ นุ่น(งิ้ว) ตาเบปูญ่า ตามแนวถนนภายในศูนย์ รายละเอียดข่าว
(PDF)
5 ก.ค. 62 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ยืนต้น โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ร่วมใจกันปลูกไม้ป่า ได้แก่ ชิงชัน มะค่าโมง สักทอง จำนวน 100 ต้น เนื่องในวันรักต้นไม้ ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ในเขตอำเภอชำนิ เพิ่งจะมีฝนตกในช่วงนี้ รายละเอียดข่าว
(PDF)
21 มิ.ย. 62 นายธนุต  ดีอินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  ได้มอบหมายให้ นายปิยะพันธ์  ซุยจุมจัง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่”    ณ    บ้านเมืองยาง  ตำบลเมืองยาง  อำเภอชำนิ  จ.บุรีรัมย์  รายละเอียดข่าว
(PDF)
28 พ.ค. 62 นายธนุต   ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์   ได้มอบหมายให้ นายปิยะพันธ์  ซุยจุมจัง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและนายไพฑูรย์  ศรีเนาว์รัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   ออกหน่วยบริการจัดนิทรรศการ ถ่ายทอดความรู้การเพาะพันธุ์พืชพร้อมกับนำพืชผักและเอกสารวิชาการ ด้านการเกษตรแจกจ่ายแก่เกษตรกร   ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)  ณ เทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดข่าว
(PDF)
23 พ.ค. 62 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ ศรีเนาว์รัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข)” เรื่อง การใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพธิฟอส ให้ถูกต้องและปลอดภัย ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียดข่าว
(PDF)
23 พ.ค. 62

นายธนุต   ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  ได้นำพันธุ์พืชผักส่งมอบ ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด   เพื่อเตรียมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)ในวันที่ 24  พฤษภาคม  2562   ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร (ศูนย์เครือข่าย) บ้านโคกสว่าง   หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดินเหนือ   อำเภอบ้านกรวด   จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าว
(PDF)
17 พ.ค. 62 นายวิชัย   ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช   ได้ออกติดตามและประสานงานการ ปฏิบัติงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562   ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์   โดยมี นายธนุต    ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  ณ  ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่  5 จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดข่าว
(PDF)
16 พ.ค. 62

นายธนุต   ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์    ได้มอบหมายให้ นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร    ออกหน่วยบริการจัดนิทรรศการ  พร้อมกับนำพืชผัก และเอกสารวิชาการด้านการเกษตรแจกจ่ายแก่เกษตรกร     ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ม ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)     ณ    ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโนนน้ำอ้อม  หมู่ที่ 1 ตำบลชำนิ  อำเภอชำนิ   จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าว
(PDF)