ที่ตั้ง 83 หมู่ 3 บ้านตาเก็ม ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-4466-6422

หน้าหลัก

บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง/บุคลาการ
พื้นที่รับผิดชอบ
แปลงพันธุ์พืชฯ
อาคาร สถานที่
การบริการฯ
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ
แผนพัฒนาการเกษตรศูนย์ฯ ระยะ 5ปี/60

ความรู้ทางการเกษตร

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การผลิตอ้อยปลอดโรค
การปลูกพริก
การขยายพันธุ์ไผ่(ตอน)
การขยายพันธุ์กล้วย(ผ่าหน่อ)
ระบบน้ำทางการเกษตร
วิธีเพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
ดาวน์โหลด

ติดต่อออนไลน์

facebook
line2

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
ปราสาทหินเมืองต่ำ
วัดเขาอังคาร
อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
วนอุทยานฯเขากระโดง
สนามกีฬา ไอ-โมบาย
สนามแข่งรถช้าง
เขื่อนลำนางรอง

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชม(เริ่มนับ 08/05/60) 

 

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์
รับสมัครฝึกอาชีพการเกษตร
หลักสูตรการผลิตอ้อยปลอดโรค
รายละเอียด...

29 มี.ค.61

นายธนุต  ดีอินทร์ ผอ.ศขพ.ที่ 5 จ.บุรีรัมย์  เข้าร่วมประชุม กองขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กองขยายพันธุ์พืช เป็นประธาน

ภาพข่าว JPG ข่าวPDF
29 มี.ค.61 วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายธนุต  ดีอินทร์  ผอ.ศขพ.ที่ 5 จ.บุรีรัมย์   ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ ศรีเนาวรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช ให้กับเกษตรกร  เครือข่ายแปลงเรียนรู้ฯบ.ระกาเสม็ด ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าวPDF
28 มี.ค.61 วันที่ 28 มีนาคม 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายธนุต  ดีอินทร์ ผอ.ศขพ.ที่ 5 จ.บุรีรัมย์   ได้ให้การสนับสนุน พันธุ์พืช “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Frield Day)” ณ  บ.นาตากลม  ต.โกรกแก้ว  อ.โนนสุวรรณ  จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าวPDF
15 มี.ค.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายธนุต ดีอินทร์ ผอ.ศขพ.ที่ 5 จ.บุรีรัมย์  ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์พืชจำนวน 500 ต้น แก่ศูนย์เรียนรู้ฯ บ.ระกาเสม็ด ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าวPDF
6 มี.ค.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายธนุต  ดีอินทร์  ผอ.ศูนย์ฯ สนับสนุนพันธุ์พืชแก่สนง.เกษตรอ.นางรอง “โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่” รายละเอียด... ภาพข่าว JPG ข่าวPDF
23-25 ก.พ.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมกษตรกรโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ  อาคารฝึกอบรมฯ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
22 ก.พ.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยบริการ “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านโคกว่าน ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
22 ก.พ.61

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยบริการงาน รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ปี2561 “ชาวนายุคใหม่ ต้องไถกลบ ตอซังข้าว” ณ  บ.โนนสมบูรณ์   ต.เมืองยาง  อ.ชำนิ  จ.บุรีรัมย์

ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
14ก.พ.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยบริการงาน รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ปี2561 “ชาวนายุคใหม่ ต้องไถกลบ ตอซังข้าว”  ณ  บ.โคกระกา ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
8-9ก.พ.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมประธานศพก. และประธานเกษตรแปลงใหญ่ฯ ระดับเขต  โดยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
6 ก.พ.61 นายธนุต  ดีอินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมการจัดตั้ง กองขยายพันธุ์พืช  ครั้งที่ 1/2561 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจถึงบทบาทภารกิจการดำเนินงาน ขยายพันธุ์พืช ของกรมส่งเสริมการเกษตร ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
2 ก.พ.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมเปลี่ยนสถานที่เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เต็มรูปแบบและครบวงจร “โฮมสเตย์ แปลงพืชแม่พันธุ์ขยาย โรงเรือนผลิตพันธุ์พืช เส้นทางจักรยาน.  ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
26 ม.ค.61 ศูนย์ส่งเสริมละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยบริการ “โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่” ไตรมาสที่1 ประจำปี 2561ณ หอประชุมอำเภอห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
18 ม.ค.61 ศูนย์ฯ ร่วมออกหน่วยบริการ  โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ณ   ตำบลละลวด  อำเภอชำนิ   จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
4 ม.ค. 61 ศูนย์ฯได้ออกหน่วยร่วมกิจกรรม "โครงการตลาดประชารัฐ" ตลาด แห่งทางเลือก ตลาดของประชาชน ณ บริเวณหน้า ที่ว่าการอำเภอ ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
25 ธ.ค. 60 ศูนย์ฯ ได้จัด "สนุก สุขใจ กับ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร" เรียนรู้ เทคนิคใหม่ๆ ทางการเกษตรพร้อมให้เลือกซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ได้ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 60 ถึง 7 ม.ค. 61 ณ ศูนย์ฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
25-27 ธ.ค. 60 ศูนย์ฯ ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการฯ ปี 2561หลักสูตร การ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 6 ณ  อาคารฝึกอบรมฯ ศูนย์ฯ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
22 ธ.ค. 60 ศูนย์ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดการฝึกอบรมฯ ปี2561 หลักสูตรการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร แก่เกษตรกรผู้นำและ เครือข่าย  รุ่นที่ 5 ณ บ้านสวนฟรุตการ์เด้น  บ.ห้วยมะไฟ  ต.เมืองแฝก  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
19 ธ.ค. 60 ศูนย์ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดการฝึกอบรมด้านการเกษตรสมาชิก เครือข่ายศพก. กันทรลักษ์ ตามโครงการฯ ปี2561 รุ่นที่ 4
บ.ชำโพธิ์ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
18 ธ.ค. 60 ศูนย์ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดการฝึกอบรมด้านการเกษตร สมาชิก เครือข่าย  ศพก. ศรีรัตนะและแปลงใหญ่ ตามโครงการฯ  ปี2561   รุ่นที่ 3 บ.สะพุง ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ภาพข่าว JPG ่าว PDF
14 ธ.ค. 60 ศูนย์ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดการฝึกอบรมด้านการเกษตรสมาชิก เครือข่าย  ศพก. ศรีณรงค์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร  ปี2561   รุ่นที่ 2 บ.ตรวจ ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
13 ธ.ค. 60 ศูนย์ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดการฝึกอบรมด้านการเกษตร สมาชิก เครือข่ายศพก. กาบเชิงตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการ เกษตร ปี2561   รุ่นที่ 1 บ.ตะเคียน ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF

 

ประกาศ / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง...>>>