ที่ตั้ง 83 หมู่ 3 บ้านตาเก็ม ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/ฟกซ์ 0-4466-6422

หน้าหลัก

บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง/บุคลาการ
พื้นที่รับผิดชอบ
แปลงพันธุ์พืชฯ
อาคาร สถานที่
การบริการฯ
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ
ติดต่อเรา
แผนพัฒนาการเกษตรศูนย์ฯ ระยะ 5ปี/60

ความรู้ทางการเกษตร

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การผลิตอ้อยปลอดโรค
การปลูกพริก
การขยายพันธุ์ไผ่(ตอน)
การขยายพันธุ์กล้วย(ผ่าหน่อ)
ระบบน้ำทางการเกษตร
วิธีเพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
พืชท้องถิ่นพืชหายาก

ติดต่อออนไลน์

facebook
line2

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

เที่ยวเมืองบุรีรัมย์กันเถอะ
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
ปราสาทหินเมืองต่ำ
วัดเขาอังคาร
อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
วนอุทยานฯเขากระโดง
สนามกีฬา ไอ-โมบาย
สนามแข่งรถช้าง
เขื่อนลำนางรอง

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชม(เริ่มนับ 08/05/60)  

ข่าวสื่อออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
1 ธ.ค.64 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้  นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง ตำแหน่ง นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) อำเภอชำนิครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ  ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอชำนิ ชั้น2 ตามวาระการประชุมที่สำคัญของอำเภอและ ส่วนราชการต่างๆอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
PDF
29 พ.ย.64 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จ.บุรีรัมย์ ได้ระดมแรงงานพัฒนาทำความสะอาด  ตัดหญ้า  ตัดแต่งต้นไม้  บริเวณอาคารฝึกอบรมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมฯ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าส่องสว่างฯ
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
PDF
25 พ.ย.64 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้  นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน2564  (ครั้งที่11/2564)    ณ    ห้องประชุมอาคารคอนเวนชั่น ฮอลล์  โรงแรมอัลวาเรซ  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์..  โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ .... รายละเอียดข่าว
PDF
23 พ.ย.64 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  มอบหมายให้นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมการติดตามงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครั้งที่2/2564) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application  zoom   ณ    ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
PDF
19 พ.ย.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายวรวุฒิ    ศรีดี   ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ  ได้นำส่งต้นฟ้าทะลายโจร (ฟทจ.2) ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10,000 ต้น
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
PDF
18 พ.ย.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายไพฑูรย์  ศรีเนาว์รัตย์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมออก หน่วยฯ ให้บริการพันธุ์พืช เช่น ฟ้าทะลายโจร   พริก  มะเขือ ให้แก่เกษตรกร   บ้านหนองโสน    ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และเปิดห้องเรียนการขยายพันธุ์พืช ให้แก่ผู้สนใจจำนวนมาก
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
PDF
17 พ.ย.64 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ       ณ     ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายดำรง ปลั่งกลาง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน...
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
PDF
16 พ.ย.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมให้การต้อนรับคณะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายนวนิตย์ พลเคน ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเม่า บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน  2564 ได้นำพืชผักและฟ้าทะลายโจร มอบผ่านท่านรองฯ  เพื่อมอบให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯนำไปปลูกต่อไป
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
PDF
10 พ.ย.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์เวลา  นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์ฯ กศน.อำเภอชำนิ ณ ห้องประชุมปลาเค้า กศน. อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
PDF
10 พ.ย.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายธนุต   ดีอินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรม
“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564”   โดยมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ ช่วยกันปลูก
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
(PDF)
4 พ.ย.64 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา13.00น. นายธนุต ดีอินทร์ ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่5จังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายดำรง ปลั่งกลาง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุม  และส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมเพื่อ รับทราบและพิจารณาตามวาระการประชุมฯ   ทั้งนี้ศูนย์ฯได้แจ้งประชาสัมพันธ์สนับสนุนต้นกล้าฟ้าทะลายโจรได้ 1000ต้น /อำเภอหรือหน่วยงาน   
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
(PDF)
4 พ.ย.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายวรวุฒิ    ศรีดี   ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ  ได้นำส่งต้นฟ้าทะลายโจร (ฟทจ.2) ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 12,500 ต้น
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
(PDF)
3พ.ย.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายธนุต   ดีอินทร์ ได้ทำการประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พร้อมนำข้อราชการเรื่องต่างๆ นำเข้าหารือพิจารณา
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
(PDF)
1 พ.ย.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายธนุต   ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ได้มอบหมาย ให้นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการ (กบอ.)/หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชำนิ ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน2564 เพื่อรับทราบข้อราชการต่างๆส่วนราชการอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
(PDF)
20ต.ค.64 งานผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5  จังหวัดบุรีรัมย์ เร่งจัดเรียงและนับจำนวนกิ่งปักชำไม้ผลไม้ยืนต้น สะเดา ทะวาย   สะเดาดำ   ไผ่ใช้สอย  มะนาวยักษ์พม่า  ฝรั่งหวานพิรุณได้จำนวน 2,700 ต้น  และเร่งตอนกิ่งจากเป้าหมาย 23,000 ต้น ทั้ง 3 โครงการ
*****พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช...กรมส่งเสริมการเกษตร*****
รายละเอียดข่าว
(PDF)
19ต.ค.64 งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5  จังหวัดบุรีรัมย์ อนุบาลกระเจียวพื้นเมืองเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ จำนวน 5,000 ต้นและพืชอื่นๆ อีก 3,000 ต้น รวม 8,000 ต้น โดยมีเป้าหมายอนุบาลกระเจียวพื้นบ้านเนื้อเยื่อ 15,000 ต้น รวมถึงเพาะ เมล็ดกระท่อมที่รับมาจากกองขยายพันธุ์พืชที่เริ่มทยอยงอก ในโรงเรือนอบพืชชั่วคราวควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
*****พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช...กรมส่งเสริมการเกษตร*****
รายละเอียดข่าว
(PDF)
4 ต.ค.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายธนุต   ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ได้ทำการประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  เรื่องการจ่ายพันธุ์พืช ภารกิจและกิจกรรม สรุปการใช้จ่ายงบประมาณเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน การจัดอัตรากำลังให้แต่ละกลุ่มงานฯ 
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
(PDF)
2 ก.ย. 64 นายธนุต ดีอินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชำนิประเดือนกันยายน2564(แทน) ณ ห้องประชุม ศาลาประชาคมอำเภอชำนิชั้น 2 เพื่อรับและแจ้งข่าวสารข้อราชการต่างๆของอำเภอ/จังหวัดโดย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์3...
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช...กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
(PDF)
1 ก.ย. 64 นายธนุต ดีอินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม งานเปิดบ้าน โดยมีกิจกรรมต่างๆ  เช่น การปลูกพืช การจัดไม้ดอกไม้ประดับ การสาธิตการปลูกมันสำปะหลังแบบน้ำหยด การปลูกพืช โครงการตู้เย็นข้างบ้าน การปลูกสวนครัวรั้วกินได้  การปลูกพืชบำรุงดิน  การสาธิตการปลูกแหนแดง และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมรับพันธุ์พืชฟรี 
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช...กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
(PDF)
30 ส.ค.64 นายวรวุฒิ    ศรีดี  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ และนางสาวพัชราภรณ์   ศรเสนา ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ ์ของจังหวัดบุรีรัมย์    ณ    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์
***พืชพันธุ์ดีต้อง ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช    กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
(PDF)
26 ส.ค.64 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่5 จ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ร่วมจัดรายการวิทยุศูนย์ควบคุมสถานีภาคธุรกิจคลื่นความถี่ FM101.25 MHz ชำนิเรดิโอ ในรายการ....เกษตรบอกกล่าว...เล่าข่าวสู่ชุมชนครั้งที่ 18... รายละเอียดข่าว
(PDF)
22 ส.ค.64 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการเพาะเลี้ยงแหนแดง พร้อมจัดทำจุดเรียนรู้และสาธิต การเพาะเลี้ยงแหนแดง เพื่อขยายพันธุ์ต่อไป
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช...กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
(PDF)
4 ส.ค.64 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมาย     ให้นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอชำนิ ครั้งที่7/64 ประจำเดือนสิงหาคม2564  (แทน) ตามวาระข้อราชการต่างๆของอำเภอ ณ  ห้องประชุมอำเภอชำนิ  อำเภอชำนิ  จังหวัดบุรีรัมย์
*** พืชพันธุ์ดีต้อง ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช    กรมส่งเสริมการเกษตร ***
รายละเอียดข่าว
(PDF)
2 ส.ค.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายธนุต   ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ได้ทำการประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  เรื่องตามวาระ  ภารกิจและกิจกรรม   การใช้จ่ายงบประมาณเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน การเตรียมสถานที่จัดงานส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ดี DOAE ฯลฯ
***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
(PDF)
30 ก.ค.64 นายธนุต ดีอินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมาย ให้ นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดรายการวิทยุศูนย์ควบคุมสถานีภาคธุรกิจคลื่นความถี่ FM101.25MHz ชำนิเรดิโอ ในรายการ..เกษตรบอกกล่าว..เล่าข่าวสู่ชุมชนครั้งที่16..เพื่อกระจายข่าวสารสาระความรู้การเกษตรในโครงการสร้างเครือ ข่ายงานส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ดี DOAE (เปิดบ้านศูนย์ฯครั้งที่2) และความก้าวหน้างานพืชพันธุ์ดี DOAE สัปดาห์นี้ รายละเอียดข่าว
(PDF)
21 ก.ค.64 นายธนุต ดีอินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร       ร่วมจัดรายการวิทยุศูนย์ควบคุมสถานีภาคธุรกิจ คลื่นความถี่ FM101.25MHz  ชำนิเรดิโอ ในรายการ.เกษตรบอกกล่าวเล่าข่าวสู่ชุมชนครั้งที่15 เพื่อกระจาย ข่าวสาร สาระความรู้การเกษตรในโครงการสร้างเครือข่ายงานส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ดี DOAE (เปิดบ้านศูนย์ฯ ครั้งที่2)  ตามมาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของ ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และเครือข่ายจังหวัดใกล้เคียง......
**พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช...กรมส่งเสริมการเกษตร**
รายละเอียดข่าว
(PDF)
15 ก.ค.64 นายธนุต   ดีอินทร์     ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดรายการวิทยุศูนย์ควบคุมสถานีวิทยุภาคธุรกิจ คลื่นความถี่ FM 101 .25MHz ชำนิเรดิโอ ในรายการ...เกษตรบอกกล่าว...เล่าข่าวสู่ชุมชน...เพื่อกระจายข่าวสาร สาระ ความรู้ การเกษตรโครงการสร้างเครือข่ายจุดบริการพืชพันธุ์ DOAE  (เปิดบ้าน2)ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทุกอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด ใกล้เคียง
**พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช...กรมส่งเสริมการเกษตร**
รายละเอียดข่าว
(PDF)
13 ก.ค.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้สนับสนุนพืชผัก  โครงการโคก หนอง นา โมเดลให้แก่เกษตรกร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 20,000 ต้น ได้แก่ พริก มะเขือยาว มะเขือเปราะ กระเพรา โหระพา ***พืชพันธุ์ดีต้อง ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช    กรมส่งเสริมการเกษตร*** รายละเอียดข่าว
(PDF)
8 ก.ค.64 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่5 จ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดรายการวิทยุศูนย์ควบคุมสถานีวิทยุภาคธุรกิจ (ครั้งที่13) ผ่านคลื่นความถี่ FM101.25MHzชำนิเรดิโอ ในรายการเกษตรบอกกล่าว...เล่าข่าวสู่ชุมชน... รายละเอียดข่าว
(PDF)
6 ก.ค.64 วันที่ 6  กรกฎาคม  2564    ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชืฃที่ ๕  จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมาย ให้นายไพฑูรย์ ศรีเนาวรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจำศูนย์ฯ นำส่งต้นพันธุ์พืชฯ ให้แก่ ว่าที่ รต.อัศวิน  ศรีภักดี คนพิการ จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ขอความอนุเคราะห์พันธุ์พืชจาก กรมส่งเสริมการเกษตร โดย กองขยายพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้ ศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการ นั้น  ศูนย์ขยายพันธุ์พืชืฃที่ ๕  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดส่งพันธุ์พืชให้ ดังนี้ สับปะรด MD2  50 ต้น, สะเดาทะวาย  5 ต้น... รายละเอียดข่าว
(PDF)
6 ก.ค.64 วันที่  6  กรกฎาคม  2564  เวลา 09.30 - 12.00 น.   นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 อ.ชำนิ (แทน)  ณ   ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอชั้น 2 เพื่อรับทราบ ข้อราชการอำเภอและส่วนราชการต่างๆ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดข่าว
(PDF)
2 ก.ค.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ส่งมอบพืชผัก โครงการผลิตพืชเพื่อสำรองช่วยเหลือ ผู้ประสบ ภัยฯ ให้กับพัฒนาชุมอำเภอชำนิ จำนวน 11,500 ต้น ได้แก่ พริก 4,600 ต้น, มะเขือเปราะ 3,450 ต้น และมะเขือยาว 3,450 ต้น สนับสนุนโครงการโคกหนองนา โมเดลโดยใช้โควต้าของเกษตรจังหวัด ที่ ขอสละสิทธิ โครงการนี้
***พืชพันธุ์ดีต้อง ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช    กรมส่งเสริมการเกษตร***
รายละเอียดข่าว
(PDF)
2 ก.ค.64 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่5 จ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดรายการวิทยุชุมชน(ครั้งที่12) ผ่านคลื่นความถี่ FM101.25MHzชำนิเรดิโอ ในรายการเกษตรบอกกล่าว....เล่าข่าวสู่ชุมชน... เพื่อกระจายข่าวสารสาระความรู้การเกษตรโครงการสร้างเครือข่ายงานส่งเสริมการ ใช้พืชพันธุ์ดี Doae (เปิดบ้านศูนย์ครั้งที่2) รวมถึงมาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ในอำเภอชำนิและทุกอำเภอ จ.บุรีรัมย์
*****พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช.....กรมส่งเสริมการเกษตร*****
รายละเอียดข่าว
(PDF)
1 ก.ค.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายธนุต   ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ได้ทำการประชุม ประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  เรื่องตามวาระ  ภารกิจและกิจกรรม   แผนการ จัดเตรียมงานจัดเตรียมงานส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ดี   การให้บริการพันธุ์พืชภายในศูนย์ฯ ***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร*** รายละเอียดข่าว
(PDF)
30 มิ.ย.64  นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ส่งมอบต้นไม้ให้สำนักงานเกษตร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสนับสนุนให้กับ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ได้แก่ มะนาวยักษ์พม่าจำนวน 30 ต้น, เพกาเตี้ยจำนวน 30 ต้น, สะดาทวายจำนวน 60 ต้น โดยทางสำนักงานเกษตรจะนำต้นไม้ไปมอบให้ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ต่อไป  ***พืชพันธุ์ดีต้อง ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช    กรมส่งเสริมการเกษตร*** รายละเอียดข่าว
(PDF)
29 มิ.ย.64 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5  จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายปิยะพันธ์  ซุยจุมจัง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม(แทน) เรื่องกำหนดมาตรการแนวทาง การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) อำเภอชำนิ   ณ  ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอชำนิ    อำเภอชำนิ    จังหวัดบุรีรัมย์ ... รายละเอียดข่าว
(PDF)
28 มิ.ย.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายธนุต  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ต้อนรับ ฯพณฯท่าน โสภณ  ซารัมย์  สส.บุรีรัมย์-ประธานกรรมาธิการคมนาคม  นำรณรงค์เข้มข้นคุมโควิด -19 ภายในจังหวัด บุรีรัมย์ทุกอำเภอ โดยใช้ห้องประชุมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ป็นที่เผยแพร่มาตรการดังกล่าว รายละเอียดข่าว
(PDF)
25 มิ.ย.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายธนุต  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์  ศรีเนาว์รัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรเข้าร่วมอบรมโครงการสร้าง ความ เข้มแข็งด้านการเกษตร  กิจกรรมสัมมนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม  การบริหารทุนและทรัพยากร การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมาชิก  กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการด้านสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  จำนวน 40 ราย รายละเอียดข่าว
(PDF)
16 มิ.ย.64 นายธนุต    ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายปิยะพันธ์   ซุยจุมจัง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ร่วมจัดรายการวิทยุชุมชนคลื่นความถึ่ FM101.25MHz ชำนิเรดิโอ ในรายการ "เกษตรบอกกล่าวเล่าข่าวสู่ชุมชน“  (ครั้งที่ 11 ) เพื่อกระจายข่าวสาร สาระ ความรู้การเกษตร โครงการสร้างเครือข่ายงานส่งเสริมการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  (เปิดบ้านศูนย์ฯครั้งที่2) ช่วงเดือนกันยายน 2564 และโครงการอื่นๆของศูนย์ฯ ... รายละเอียดข่าว
(PDF)
16 มิ.ย.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งพืชผักในโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟูฯ ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี  ทั้งหมด 30,000 ต้น  ได้แก่ พริก 10,000 ต้น,  มะเขือเปราะ 10,000 ต้น, มะเขือยาว 5,000 ต้น   และโหระพา 5,000 ต้น รายละเอียดข่าว
(PDF)
9 มิ.ย.64 นายธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่5 จ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดรายการวิทยุชุมชนคลื่นความถี่ 101.25MHz ชำนิเรดิโอ ใน รายการ "เกษตรบอกกล่าว...เล่าข่าวสู่ชุมชน "( ครั้งที่ 10) เพื่อกระจายข่าวสารสาระความรู้ ด้านการ เกษตร โครงการสร้างเครือข่ายงานส่งเสริมการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต (เปิดบ้านศูนย์ฯครั้งที่ 2) ช่วงเดือนกันยายน 2564 ... รายละเอียดข่าว
(PDF)
2 มิ.ย.64 นาย ธนุต ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา14.00-15.00 น. ได้ มอบหมายให้นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดรายการวิทยุชุมชน คลื่นความถี่ FM101.25MHz ชำนิเรดิโอ ในรายการ "เกษตรบอกกล่าว...เล่าข่าวสู่ชุมชน" ครั้งที่ 9  เพื่อกระจายข่าวสารสาระความรู้ด้านการเกษตร โครงการสร้างเครือข่าย... รายละเอียดข่าว
(PDF)
1 มิ.ย.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายธนุต   ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ได้ทำการประชุม ประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  เรื่องตามวาระ  ภารกิจและกิจกรรม   แผนการ จัดเตรียมงานจัดเตรียมงานส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ดี   การให้บริการพันธุ์พืชภายในศูนย์ฯ ***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร*** รายละเอียดข่าว
(PDF)
21 พ.ค.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายธนุต  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรม “ศูนย์ฯปันสุข”เพื่อนำผลผลิต(มะม่วง) และพันธุ์พืชสวนครัว  นำมาแจกจ่ายแก่ชาวบ้านและเกษตรกรที่สนใจ เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรทั่วไปที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ***พืชพันธุ์ดีต้องที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร*** รายละเอียดข่าว
(PDF)
21 พ.ค.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายธนุต  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมาย ให้ นายไพฑูรย์  ศรีเนาว์รัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เป็นตัวแทนศูนย์ฯ วิทยากรอบรมเกษตรกร  “เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับ ศักภาพพื้นที่”รุ่นที่ 2  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อไข ปัญหา ที่ดินทำกินของเกษตรกร รายละเอียดข่าว
(PDF)
21 พ.ค.64 นายธนุต ดีอินทร์    ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5  จังหวัดบุรีรัมย์   มอบหมายให้ นายปิยะพันธ์   ซุยจุมจัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฃั้นพื้นฐาน(แทน)   เรื่อง การประเมิน ความพร้อมในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 (โควิด-19 )   รายละเอียดข่าว
(PDF)
20 พ.ค.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายธนุต  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์  ศรีเนาว์รัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เป็นตัวแทนศูนย์ฯ วิทยากรอบรมเกษตรกร  “เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักภาพพื้นที่”  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อไขปัญหา ที่ดินทำกินของเกษตรกร... รายละเอียดข่าว
(PDF)
19 พ.ค.64 นายธนุต ดีอินทร์ ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5จ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดรายการวิทยุชุมชนคลื่นความถื่ 101.25 MHz ชำนิเรดิโอ ในรายการ"เกษตรบอกกล่าว... รายละเอียดข่าว
(PDF)
19 พ.ค.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายธนุต   ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดทำโครงการ "ศูนย์ปันสุข" โดยได้นำผลผลิตในศูนย์ฯ (มะม่วง) ไปแจกจ่ายส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอชำนิ รายละเอียดข่าว
(PDF)
18 พ.ค.64 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายธนุต   ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ได้ทำการประชุม ประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  เรื่องตามวาระ  ภารกิจและกิจกรรม   การจัดทำตู้ปันสุข การให้บริการและการผลิตพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืชภายในศูนย์ฯ รายละเอียดข่าว
(PDF)
12 พ.ค.64 นายธนุต    ดีอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่  5 จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ร่วมจัดรายการวิทยุชุมชนคลื่นความถี่ FM101.25 MHz  ชำนิเรดิโอ ในรายการ "เกษตรบอกกล่าว เล่าข่าวสู่ชุมชน“ (ครั้งที 7)  รายละเอียดข่าว
(PDF)

ข่าวย้อนหลัง >>>หน้า 2   3   4