ที่ตั้ง 83 หมู่ 3 บ้านตาเก็ม ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-4466-6422

หน้าหลัก

บทบาทหน้าที่
โครงสร้าง/บุคลาการ
พื้นที่รับผิดชอบ
แปลงพันธุ์พืชฯ
อาคาร สถานที่
การบริการฯ
หลักสูตรการฝึกอบรมฯ
แผนพัฒนาการเกษตรศูนย์ฯ ระยะ 5ปี/60

ความรู้ทางการเกษตร

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การผลิตอ้อยปลอดโรค
การปลูกพริก
การขยายพันธุ์ไผ่(ตอน)
การขยายพันธุ์กล้วย(ผ่าหน่อ)
ระบบน้ำทางการเกษตร
วิธีเพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
ดาวน์โหลด

ติดต่อออนไลน์

facebook
line2

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
ปราสาทหินเมืองต่ำ
วัดเขาอังคาร
อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
วนอุทยานฯเขากระโดง
สนามกีฬา ไอ-โมบาย
สนามแข่งรถช้าง
เขื่อนลำนางรอง

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชม(เริ่มนับ 08/05/60) 

 

วีดีทัศน์แนะนำ
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์

8 มิ.ย. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์   ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้   ปรับปรุงภูมิทัศน์   ตามแนวถนน  ภายในศูนย์ฯ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
8 มิ.ย. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์    ร่วมจัดนิทรรศการงาน เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  (Field days)  ณ  ศพก.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมแจกจ่ายพันธุ์พืชผัก ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
7 มิ.ย. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยบริการ “โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่”  ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ปะเคียบ  ตำบลปะเคียบ   อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
23 พ.ค. 61 ศูนย์ฯ ร่วมออกหน่วยบริการ  โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน ม.1 ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
17 พ.ค. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  ออกหน่วยบริการฯ งาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ปี 2561 (Frield Day)  ณ  ศพก. อ.นางรอง ต.หนองโบสถ์   อ.นางรอง   จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
16 พ.ค. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  นายธนุต  ดีอินทร์   ผอ.ศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศกัมพูชา นำโดย ท่านเกษตรจังหวัดกำปงจาม ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
24 เม.ย. 61 ศขพ.ที่ 5บุรีรัมย์ โดย นายธนุต ดีอินทร์ ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมออกบริการพันธุ์พืช จำนวน 500 ชุด (2000ต้น) ในโครงการ คลินิกเกษตรฯ ณ ร.ร.บ้านโพนสูง ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
19 เม.ย. 61 ศขพ.ที่ 5 จ.บุรีรัมย์ ได้ร่วมออกหน่วยบริการฯ งานโครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข (พอ.สว.) พร้อมให้ บริการพันธุ์พืช จำนวน 200 ชุด  ณ  ร.ร.บ้านสำราญ  ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
19 เม.ย. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์พืช จำนวน 200 ชุด ให้แก่ สนง.เกษตรอำเภอนางรอง เพื่อร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
4 เม.ย. 61 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์และคณะฯพบปะและมอบ แนวทางการเกษตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกฯโครงการ50 ศูนย์ 50 อาชีพ
ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
4 เม.ย. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ 50 ศูนย์ 50 อาชีพหลักสูตรการผลิตอ้อยปลอดโรครุ่นที่ 3  จำนวน 50 ราย ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จ.บุรีรัมย ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
3 เม.ย. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ 50 ศูนย์ 50 อาชีพ หลักสูตรการผลิตอ้อยปลอดโรค รุ่นที่ 2  จำนวน 50 ราย ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
2 เม.ย. 61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ 50 ศูนย์ 50 อาชีพ หลักสูตรการผลิตอ้อยปลอดโรค รุ่นที่ 1  จำนวน 50 ราย ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5  จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
29 มี.ค.61 นายธนุต  ดีอินทร์ ผอ.ศขพ.ที่ 5 จ.บุรีรัมย์  เข้าร่วมประชุม กองขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ภาพข่าว JPG ข่าวPDF
29 มี.ค.61 วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายธนุต  ดีอินทร์  ผอ.ศขพ.ที่ 5 จ.บุรีรัมย์   ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ ศรีเนาวรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมฯ เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช ให้กับเกษตรกร  เครือข่ายแปลงเรียนรู้ฯบ.ระกาเสม็ด ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าวPDF
28 มี.ค.61 วันที่ 28 มีนาคม 2561 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายธนุต  ดีอินทร์ ผอ.ศขพ.ที่ 5 จ.บุรีรัมย์   ได้ให้การสนับสนุน พันธุ์พืช “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Frield Day)” ณ  บ.นาตากลม  ต.โกรกแก้ว  อ.โนนสุวรรณ  จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าวPDF
15 มี.ค.61 ศขพ.ที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายธนุต ดีอินทร์ ได้ให้การสนับสนุน พันธุ์พืชจำนวน 500 ต้น แก่ศูนย์เรียนรู้ฯ บ.ระกาเสม็ด ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าวPDF
6 มี.ค.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายธนุต  ดีอินทร์  ผอ.ศูนย์ฯ สนับสนุนพันธุ์พืชแก่สนง.เกษตรอ.นางรอง “โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่” รายละเอียด... ภาพข่าว JPG ข่าวPDF
23-25 ก.พ.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมกษตรกรโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ  อาคารฝึกอบรมฯ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์  ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
22 ก.พ.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยบริการ “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านโคกว่าน ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
14ก.พ.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยบริการงาน รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ปี2561 “ชาวนายุคใหม่ ต้องไถกลบ ตอซังข้าว”  ณ  บ.โคกระกา ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
8-9ก.พ.61 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมประธานศพก. และประธานเกษตรแปลงใหญ่ฯ ระดับเขต  โดยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา ภาพข่าว JPG ข่าว PDF
ประกาศ / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง...>>>