ที่ตั้ง 83 หมู่ 3 บ้านตาเก็ม ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-4466-6422
ดาวน์โหลด
* แผ่นพับแนะนำศูนย์ฯ แผ่นที่ 1 (A4)
* แผ่นพับแนะนำศูนย์ฯ แผ่นที่ 2 (A4)
* วิธีเพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
* การขยายพันธุ์กล้วย โดยวิธีการผ่าหน่อ
* การขยายพันธุ์ไผ่ โดยวิธีการตอน
* ความรู้เรื่องผักพื้นบ้าน
* การดูแลเครื่องยนต์เล็กในฟาร์ม
* ความรู้ด้านระบบน้ำเพื่อการเกษตร
  แผนพัฒนาการเกษตรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2560